ONS OMROEPERS


DENNIS FRANCIS

Uitsaai tye:
Sondae 20:00 - 22:30

Sy naam is eintlik Daniel Jacobus Francis, maar het gou die noemnaam “Dennis” gekry. Hy het groot geword in ‘n huis van gebed, waar daar gereeld vroue-bidure gehou is. Vandaar die diepe passie in sy hart om deur middel van gebed siele te bereik.

Hy is gebore in Riversdal en het opgegroei in Buffeljagsrivier buite Swellendam. In graad 11 op 17-jarige ouderdom het hy sy lewe vir die Here gegee. Na skool het hy Kaapstad toe verhuis vir werk. In die Kaap was hy bykans ses jaar Jeugleier, waarvan die laaste gedeelte as algemene jeugleier. Hy is in 1989 as pastoor georden en in 1990 geroep om ‘n gemeente te lei. Hy het ‘n passie om siele te bereik, daarom glo hy aan gebed en nog gebed en is hy verder betrokke by die uitbreidingswerk, kerkplanting en die restourasie van huisgesinne.

Dennis werk ook tydelik as Mediese Tegnoloog in ‘n laboratorium waar toetse doen word vir middel misbruik. In 2000 op Vadersdagaand het hy vir die eerste keer agter die mikrofoon ingeskuif. En na diepe bepeinsing is die gebedsprogram gebore. Hy doen tans die gebedsprogram Lewe in Oorvloed - ‘n program vir gebedsversoeke en bemoediging op Sondagaande van 20:00 tot 22:30. Dit is in hierdie tydsgleuf waar mense wat stukkend, moedeloos en platgeslaan is deur die storms van die lewe, ‘n klankbaan het om uit te roep en waar duisende mense saam bid en God uitkoms gee. Een van sy hartsverlange is dat God huisgesinne moet red, huwelike moet herstel en mense uitlig uit die omstandighede waarin hulle hul bevind.

“...hartsverlange is dat God huisgesinne moet red...”